Prikazuje se svih 17 rezultata

Cijev 2,5 m

Teseo HBS aluminijska cijev. Na upit isporučujemo aluminijske cijevi promjera: 25 mm,32 mm,50 mm,63 mm,80 mm,110 mm

Cijev 5 m

Teseo HBS aluminijska cijev. Na upit isporučujemo aluminijeske cijevi promjera: 25 mm,32 mm,50 mm,63 mm,80 mm,110 mm

Izlazni spoj

Teseo HBS izlazni spoj. Na upit isporučujemo izlazne spojeve veličina od 1/4″ do 5/4″ ovisno o veličini aluminijske cijevi.  

Klizni ravni spoj

Teseo HBS klizni ravni spoj. Na upit isporučujemo klizne ravne spojeve promjera: 25 mm,32 mm,50 mm,63 mm,80 mm,110 mm.  

Koljeno

Teseo HBS L spoj s podupiračima. Na upit isporučujemo VENTILI I PRIKLJUČCI > Navojni spojevi > Koljena promjera: 25 mm,32

Križni spoj

Teseo HBS križni spoj različitih promjera.

Podupirač VENTILI I PRIKLJUČCI > Navojni spojevi > Koljena

L profil – podupirač VENTILI I PRIKLJUČCI > Navojni spojevi > Koljena Teseo HBS cijevi.

Prihvatna pločica

Prihvatna pločica sa dvije i tri rupe za prihvat cijevi na nosače.

Ravni podupirač

Ravni profil – podupirač za stezanje vodoravnih linija cijevi Teseo HBS.

Ravni spoj

Teseo HBS ravni spoj s podupiračima. Na upit isporučujemo ravne spojeve promjera: 25 mm,32 mm,50 mm,63 mm,80 mm,110 mm

Redukciona ploča

Redukciona ploča s podupiračima međusobno zavisna po promjerima Teseo HBS aluminijskih cijevi.

Redukcioni spoj

Redukcioni spoj s podupiračima međusobno zavisan po promjerima Teseo HBS aluminijskih cijevi.  

T spoj

Teseo HBS T spoj s podupiračima. Na upit isporučujemo T spojeve promjera: 25 mm,32 mm,50 mm,63 mm,80 mm,110 mm

Ventil

Teseo HBS ventil. Na upit isporučujemo Teseo HBS ventile raznih promjera.

Ventil s podupiračima

Teseo HBS ventil s podupiračima. Na upit isporučujemo Teseo HBS ventile s podupiračima raznih promjera.

Završni čep

Čep za zatvaranje završnih dijelova aluminijskih cijevi. Promjeri čepova: 25 mm,32 mm,50 mm,63 mm,80 mm,110 mm

Završni spoj

Teseo HBS završni spoj s unutarnjim navojem.