Prikazuje se svih 18 rezultata

Vijčani kompresor SPINN 15X 8 400/50 FM CE

Vijčani kompresor snage 15 kW, isporuka zraka od čak 2450 l/min, maksimalni radni tlak 8 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu i sušač, uz Spinn 15X preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara te rashladni sušač ABAC DRY 210(E6).

Vijčani Kompresor SPINN 15X 10 400/50 FM CE

Vijčani kompresor snage 15 kW, isporuka zraka od čak 2215 l/min, maksimalni radni tlak 10 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu i sušač, uz Spinn 15X preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara te rashladni sušač Abac Dry 165(E5).  

Vijčani kompresor SPINN 18 8 400/50 FM CE

Vijčani kompresor snage 18,5 kw, isporuka zraka od čak 3000 l/min, maksimalni radni tlak 8 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu i sušač, uz Spinn 18 preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara te rashladni sušač Abac Dry 250(E7).

Vijčani kompresor SPINN 18 10 400/50 FM CE

Vijčani kompresor snage 18,5 kW, isporuka zraka od čak 2590 l/min, maksimalni radni tlak 10 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu i sušač, uz Spinn 18 preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara te rashladni sušač Abac Dry 165(E5).  

Vijčani kompresor SPINN 22 8 400/50 FM CE

Vijčani kompresor snage 22 kW, isporuka zraka od čak 3570 l/min, maksimalni radni tlak 8 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu i sušač, uz Spinn 22 preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara te rashladni sušač Abac Dry 290(7,5).

Vijčani kompresor SPINN 22 10 400/50 FM CE

Vijčani kompresor snage 22 kW, isporuka zraka od čak 3090 l/min, maksimalni radni tlak 10 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu i sušač, uz Spinn 22 preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara te rashladni sušač Abac Dry 250(E7).  

Vijčani kompresor SPINN 15XE 8 400/50 FM CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem snage 15 kW, isporuka zraka od čak 2450 l/min, maksimalni radni tlak 8 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu, uz Spinn 15XE preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara.

Vijčani Kompresor SPINN 15XE 10 400/50 FM CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem snage 15 kW, isporuka zraka od čak 2215 l/min, maksimalni radni tlak 10 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu, uz Spinn 15XE preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara.

Vijčani Kompresor SPINN 18E 8 400/50 FM CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem snage 18,5 kW, isporuka zraka od čak 3000 l/min, maksimalni radni tlak 8 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu, uz Spinn 18E preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara.

Vijčani kompresor SPINN 18E 10 400/50 FM CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem snage 18,5 kW, isporuka zraka od čak 2590 l/min, maksimalni radni tlak 10 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu, uz Spinn 18E preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara.

Vijčani kompresor SPINN 22E 8 400/50 FM CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem snage 22 kW, isporuka zraka od čak 3570 l/min, maksimalni radni tlak 8 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu, uz Spinn 22E preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara.

Vijčani kompresor SPINN 22E 10 400/50 FM CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem snage 22 kW, isporuka zraka od čak 3090 l/min, maksimalni radni tlak 10 bara. Naručite jedan od trenutno najpouzdanijih modela na tržištu po izuzetno povoljnoj cijeni. Ukoliko već ne posjedujete posudu, uz Spinn 22E preporučujemo tlačnu posudu volumena 500 ili 1000 litara.

Vijčani Kompresor SPINN 15XE 8 400/50 TM500 CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem i posudom od 500 litara, snage 15 kW, isporuka zraka od čak 2450 l/min, maksimalni radni tlak 8 bara.

Vijčani Kompresor SPINN 15XE 10 400/50 TM500 CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem i posudom od 500 litara, snage 15 kW, isporuka zraka od čak 2215 l/min, maksimalni radni tlak 10 bara.  

Vijčani kompresor SPINN 18E 8 400/50 TM500 CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem i posudom od 500 litara, snage 18,5 kW, isporuka zraka od čak 3000 l/min, maksimalni radni tlak 8 bara.  

Vijčani kompresor SPINN 18E 10 400/50 TM500 CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem i posudom od 500 litara, snage 18,5 kW, isporuka zraka od čak 2590 l/min, maksimalni radni tlak 10 bara.

Vijčani kompresor SPINN 22E 8 400/50 TM500 CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem i posudom od 500 litara, snage 22 kW, isporuka zraka od čak 3570 l/min, maksimalni radni tlak 8 bara.

Vijčani kompresor SPINN 22E 10 400/50 TM500 CE

Vijčani kompresor sa integriranim sušačem i posudom od 500 litara, snage 22 kW, isporuka zraka od čak 3090 l/min, maksimalni radni tlak 10 bara.