Automatski spoj produžetak

MPC: 0,98 5,33 
VPC: 0,78  - 4,26 
Dostupne verzije sa različitim promjerima. Za detaljniji prikaz kliknite na fotografiju ili ''detaljnije''.

Automatski spoj produžetak reducirani

MPC: 1,21 3,03 
VPC: 0,97  - 2,42 
Dostupne verzije sa različitim promjerima. Za detaljniji prikaz kliknite na fotografiju ili ''detaljnije''.

Automatski reducirani spoj MF

MPC: 1,41 3,30 
VPC: 1,13  - 2,64 
Automatski reducirani spoj za zrak.