SYNTESI Pripremne grupe FR+L (7)

SYNTESI Regulatori (14)

SYNTESI Regulatori s filterom (3)

SYNTESI Filteri (7)

SYNTESI Nauljivači (6)

Pripremna grupa FR+L SY1 1/8″ 20 08 RMSA

MPC: 64,39 
VPC: 51,51 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Područje regulacije: 0/8 bara Priključak: G1/8″ Priključak za manometar: 1/4″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura

Pripremna grupa FR+L SY1 1/4″ 20 08 RMSA

MPC: 64,39 
VPC: 51,51 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Područje regulacije: 0/8 Priključak: G1/4″ Priključak za manometar: 1/8″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura (°C):

Pripremna grupa FR+L SY1 3/8″ 20 08 RMSA

MPC: 64,39 
VPC: 51,51 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Područje regulacije: 0/8 Priključak: G3/8″ Priključak za manometar: 1/8″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura (°C):

Pripremna grupa FR+L SY2 3/8″ 20 08 RMSA

MPC: 104,45 
VPC: 83,56 
Maksimalni radni tlak: 13 bara Područje regulacije: 0/8 bara Priključak: G3/8″ Priključak za manometar: 1/4″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura

Filter SY1 1/8″ 20 RMSA

MPC: 21,99 
VPC: 17,59 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Priključak: G1/8″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Filter SY1 1/4″ 20 RMSA

MPC: 21,99 
VPC: 17,59 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Priključak: G1/4″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Filter SY1 3/8″ 20 RMSA

MPC: 21,99 
VPC: 17,59 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Priključak: G3/8″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Filter SY2 3/8″ 20 RMSA

MPC: 37,63 
VPC: 30,10 
Maksimalni radni tlak: 13 bara Priključak: G3/8″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Filter SY2 1/2″ 20 RMSA

MPC: 37,63 
VPC: 30,10 
Maksimalni radni tlak: 13 bara Priključak: G1/2″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Filter SY2 1″ 20 RMSA

MPC: 44,73 
VPC: 35,78 
Maksimalni radni tlak: 13 bara Priključak: G1″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Nauljivač SY1 1/8″

MPC: 27,79 
VPC: 22,23 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Priključak: G1/8″ Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Nauljivač SY1 1/4″

MPC: 27,79 
VPC: 22,23 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Priključak: G1/4″ Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Nauljivač SY2 3/8″

MPC: 46,42 
VPC: 37,14 
Maksimalni radni tlak: 13 bara Priključak: G3/8″ Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Nauljivač SY2 1/2″

MPC: 46,42 
VPC: 37,14 
Maksimalni radni tlak: 13 bara Priključak: G1/2″ Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Nauljivač SY2 3/4″

MPC: 53,51 
VPC: 42,81 
Maksimalni radni tlak: 13 bara Priključak: G3/4″ Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna temperatura (°C): -10

Pripremna grupa FR+L SY2 1/2″ 20 08 RMSA

MPC: 104,45 
VPC: 83,56 
Maksimalni radni tlak: 13 bara Područje regulacije: 0/8 Priključak: G1/2″ Priključak za manometar: 1/4″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura (°C):

Pripremna grupa FR+L SY2 3/4″ 20 08 RMSA

MPC: 118,65 
VPC: 94,92 
Maksimalni radni tlak: 13 bara Područje regulacije: 0/8 Priključak: G3/4″ Priključak za manometar: 1/4″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura (°C):

Pripremna grupa FR+L SY2 1″ 20 08 RMSA

MPC: 118,65 
VPC: 94,92 
Maksimalni radni tlak: 13 bara Područje regulacije: 0/8 Priključak: G 1″ Priključak za manometar: 1/4″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura

Regulator s filterom SY1 1/8″ 20 08 RMSA

MPC: 36,63 
VPC: 29,30 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Područje regulacije: 0/8 Bar Priključak: G1/8″ Priključak za manometar: 1/8″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura

Regulator s filterom SY1 1/4″ 20 012 RMSA

MPC: 36,63 
VPC: 29,30 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Područje regulacije: 0/12 Bar Priključak: G1/4″ Priključak za manometar: 1/8″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura

Regulator s filterom SY1 1/4″ 20 08 RMSA

MPC: 36,63 
VPC: 29,30 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Područje regulacije: 0/8 Bar Priključak: G1/4″ Priključak za manometar: 1/8″ Filtracija: 20 µm Maksimalna temperatura

Regulator SY1 1/8″ 08

MPC: 26,88 
VPC: 21,50 
Maksimalni radni tlak: 15 bara Područje regulacije: 0/8 bara Priključak: G1/8″ Priključak za manometar: 1/8″ Maksimalna temperatura (°C): 50 Minimalna