Abac B4900 Set klipnih prstenova N.T.

MPC: 36,58 
VPC: 29,26 
Set klipnih prstenova za niskotlačni(veći) klip pumpe B4900.

Abac B5900 Set klipnih prstenova N.T.

MPC: 29,13 
VPC: 23,30 
Set klipnih prstenova za niskotlačni(veći) klip pumpe B5900.

Abac B5900 Set klipnih prstenova V.T.

MPC: 20,13 
VPC: 16,10 
Set klipnih prstenova za visokotlačni(manji) klip pumpe B5900.

Abac B6000 Set klipnih prstenova N.T.

MPC: 33,50 
VPC: 26,80 
Set klipnih prstenova za niskotlačni(veći) klip pumpe B6000.

Abac B6000 Set klipnih prstenova V.T.

MPC: 20,75 
VPC: 16,60 
Set klipnih prstenova za visokotlačni(manji) klip pumpe B6000.