Abac B4900 Set klipnih prstenova N.T.

MPC: 36,58 
VPC: 29,26 
Set klipnih prstenova za niskotlačni(veći) klip pumpe B4900.

Abac B5900 Set klipnih prstenova N.T.

MPC: 42,36 
VPC: 33,89 
Set klipnih prstenova za niskotlačni(veći) klip pumpe B5900.

Abac B5900 Set klipnih prstenova V.T.

MPC: 48,21 
VPC: 38,57 
Set klipnih prstenova za visokotlačni(manji) klip pumpe B5900.

Abac B6000 Set klipnih prstenova N.T.

MPC: 38,77 
VPC: 31,02 
Set klipnih prstenova za niskotlačni(veći) klip pumpe B6000.

Abac B6000 Set klipnih prstenova V.T.

MPC: 41,80 
VPC: 33,44 
Set klipnih prstenova za visokotlačni(manji) klip pumpe B6000.