Prikazuje se svih 18 rezultata

ATH 5.5 Base Mounted 15 400/3/50YD CE

ATH 5.5 Base Mounted 15 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 15 bara.

ATH 7.5 Base Mounted 15 400/3/50YD CE

ATH 7.5 Base Mounted 15 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 15 bara.

ATH 10 Base Mounted 15 400/3/50YD CE

ATH 10 Base Mounted 15 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 15 bara.

ATH 7.5 Base Mounted 20 400/3/50YD CE

ATH 7.5 Base Mounted 20 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 20 bara.

ATH 10 Base Mounted 20 400/3/50YD CE

ATH 10 Base Mounted 20 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 20 bara.

ATH 15 Base Mounted 20 400/3/50YD CE

ATH 15 Base Mounted 20 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 20 bara.

ATH 20 Base Mounted 20 400/3/50YD CE

ATH 20 Base Mounted 20 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 20 bara.

ATH 7.5 Base Mounted 30 400/3/50YD CE

ATH 7.5 Base Mounted 30 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 30 bara.

ATH 10 Base Mounted 30 400/3/50YD CE

ATH 10 Base Mounted 30 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 30 bara.

ATH 15 Base Mounted 30 400/3/50YD CE

ATH 15 Base Mounted 30 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 30 bara.

ATH 20 Base Mounted 30 400/3/50YD CE

ATH 20 Base Mounted 30 je visokotlačni, zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor namijenjen intenzivnom radu u zahtjevnim uvjetima. Makismalni radni tlak do 30 bara, isporučena količina zraka 1020 l/min te kontinuirani radni ciklus (100% duty cycle) su osnovne karakteristike ovog vrhunskog kompresora.

ATH 5.5 270 15 400/3/50 CE

ATH 5.5 270 15 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 15 bara.

ATH 7.5 270 15 400/3/50YD CE

ATH 7.5 270 15 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 15 bara.

ATH 10 270 15 400/3/50YD CE

ATH 10 270 15 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 15 bara.

ATH 7.5 270 20 400/3/50YD CE

ATH 7.5 270 20 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 20 bara.

ATH 10 270 20 400/3/50YD CE

ATH 10 270 20 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 20 bara.

ATH 15 270 20 400/3/50YD CE

ATH 15 270 20 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 20 bara.

ATH 20 270 20 400/3/50YD CE

ATH 20 270 20 je zrakom hlađeni, dvostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 20 bara.