ATL su zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresori s dva cilindra s podmazivanjem, predviđeni za efektivni radni tlak do 10 bara

Prikazuje se svih 13 rezultata

ATL 2 Base Mounted 10 400/3/50 CE

ATL 2 Base Mounted 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 3 Base Mounted 10 400/3/50 CE

ATL 3 Base Mounted 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 5.5 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

ATL 5.5 Base Mounted 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 7.5 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

ATL 7.5 Base Mounted 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 10 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

ATL 10 Base Mounted 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 2 90 10 230/1/50 CE

ATL 2 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 2 90 10 400/3/50 CE

ATL 2 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 3 90 10 230/1/50 CE

ATL 3 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 3 90 10 400/3/50 CE

ATL 3 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 3 270 10 400/3/50 CE

ATL 3 270 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 5.5 270 10 400/3/50 CE

ATL 5.5 270 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 7.5 270 10 400/3/50YD CE

ATL 7.5 270 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 10 500 10 400/3/50YD CE

ATL 10 500 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.