Bezuljni klipni kompresori namijenjeni intenzivnom radu. Snaga do 7,5 kw, tlak do 10 bara, verzije bez posude (Base Mounted) ili sa posudama od 90, 270 i 500 litara.

Prikazuje se svih 12 rezultata

ATF 2 Base Mounted 10 400/3/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 2 Base Mounted je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 3 Base Mounted 10 400/3/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 3 Base Mounted je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 5.5 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 5.5 Base Mounted je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 7.5 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 7.5 Base Mounted je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 10 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 10 Base Mounted je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 2 90 10 230/1/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 2 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 2 90 10 400/3/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 2 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 3 90 10 230/1/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 3 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 3 90 10 400/3/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 3 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 5.5 270 10 400/3/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 5.5 270 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 7.5 500 10 400/3/50YD CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 7.5 500 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 10 500 10 400/3/50YD CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 10 500 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.