Serija industrijskih kompresora ABAC Tech realizirana je da bi se optimizirala učinkovitost i značajno smanjili zastoji u pogonu. Mnogobrojne opcije uljnih i bezuljnih kompresora sa radnim tlakovima do 30 bara, svi sa mogućnošću kontinuiranog radnog ciklusa(100% duty cycle).
Abac Tech kompresori su najbolji odabir ukoliko želite klipni kompresor koji će raditi u najzahtjevnijim uvjetima industrijske proizvodnje.

ATF-S (6)

ATF OIL FREE (12)

ATL (13)

ATH (19)

Prikazujemo 1–24 od 50 rezultata

ATL 2 Base Mounted 10 400/3/50 CE

ATL 2 Base Mounted 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 3 Base Mounted 10 400/3/50 CE

ATL 3 Base Mounted 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 5.5 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

ATL 5.5 Base Mounted 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 7.5 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

ATL 7.5 Base Mounted 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 10 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

ATL 10 Base Mounted 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 2 90 10 230/1/50 CE

ATL 2 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 2 90 10 400/3/50 CE

ATL 2 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 3 90 10 230/1/50 CE

ATL 3 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 3 90 10 400/3/50 CE

ATL 3 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 3 270 10 400/3/50 CE

ATL 3 270 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 5.5 270 10 400/3/50 CE

ATL 5.5 270 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 7.5 270 10 400/3/50YD CE

ATL 7.5 270 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATL 10 500 10 400/3/50YD CE

ATL 10 500 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra s podmazivanjem, predviđen za efektivni radni tlak do 10 bara.

ATF 2 Base Mounted 10 400/3/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 2 Base Mounted je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 3 Base Mounted 10 400/3/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 3 Base Mounted je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 5.5 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 5.5 Base Mounted je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 7.5 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 7.5 Base Mounted je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 10 Base Mounted 10 400/3/50YD CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 10 Base Mounted je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 2 90 10 230/1/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 2 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 2 90 10 400/3/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 2 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 3 90 10 230/1/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 3 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 3 90 10 400/3/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 3 90 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 5.5 270 10 400/3/50 CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 5.5 270 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.

ATF 7.5 500 10 400/3/50YD CE

Bezuljni kompresor namijenjen intenzivnom radu. ATF 7.5 500 10 je zrakom hlađeni, jednostupanjski klipni kompresor s dva cilindra koji isporučuju bezuljni zrak.